Naše vodilo je zadovoljstvo naročnika in zanesljivost prevoza, zato nenehno spremljamo najnovejše trende v logistiki, ki jih združujemo z lastnim znanjem, da lahko naročnikom nudimo najvišjo kakovost prevozov. Razvili smo široko ponudbo različnih vrst prevozov, ki jih izvajamo z modernim voznim parkom, ki obsega preko 420 tovornih vozil, prilagojenih potrebam trga in naročnikov. Vse transporte elektronsko spremljamo in pri prevozih upoštevamo najvišje okoljske standarde. Želimo si biti vaš partner pri reševanju logističnih izzivov.

 

 

 

 

Začetki

Podjetje Klemen Transport, Klemen Piškur s.p. je družinsko podjetje, ki je s svojimi predhodniki že več kot 50 let zapisan prevozu blaga in izvajanju logističnih storitev. V celotnem obdobju smo uspeli zagotavljati najmodernejši vozni park, ki danes obsega preko 420 tovornih vozil MAN in več kot 400 različnih tipov prikolic, s katerimi smo sposobni opravljati praktično vse tipe prevozov blaga. Sedež našega podjetja se je leta 2012 preselil iz Črnuč v Mengeš, kjer smo na 65.000 m2 postavili naše upravne prostore, lastne delavnice, ročno pralnico za vozila in prikolice, dve skladišči, parkirišče za 150 tovornih vozil in nastanitev za naše voznike. Na ta način zagotavljamo učinkovit in zaposlenim prijazen poslovni model, ki nam omogoča cenovno konkurenčnost, ki jo prepoznava vedno več poslovnih partnerjev, na katere smo zelo ponosni in se trudimo upravičiti njihovo zaupanje.

 

 

 

 

Danes

Z razvojem vseh dejavnosti (cestni transport, skladiščenje in viličarske storitve), ki jih uspešno in nenehno nadgrajujemo skupaj z našimi partnerji, smo uspeli naprdovati tudi na informacijskem področju, ki je postalo vedno bolj pomembno pri vzpostavljanju in ohranjanju poslovnih odnosov z našimi partnerji. Veliko finančnih sredstev investiramo v različne posodobitve in prilagajanje novim trendom, seveda pa veliko pozornost posvečamo tudi trajnostnemu razvoju, zato smo se odločili za postavitev lastne sončne elektrarne in čim večjo stopnjo samooskrbe z energijo. Na ta način stremimo k zmanjševanju našega ogljičnega odtisa, optimizaciji stroškov in zagotavljanje konkurenčnih pogojev za naše naročnike, s katerimi skupaj kljubujemo vsem zahtevnim tržnim razmeram in ustvarjamo vse pogoje za dosego želenih ciljev. Z najmodernejšim voznim parkom zagotavljamo najmanše vpliv na okolje ter na aktiven način pripomoremo k trajnostnim zavezam varovanja okolja. Naše zaveze so usmerjene v zagotavljanje najbolj optimalnega načina izvajanja logistične storitve za našega naročnika, pri čemer se stalno izobražujemo in usposabljamo na različnih področjih, ki jih zahteva sodbni trend izvajanja logistične storitve, ki je vedno bolj digitalizirana in usmerjena k uresničevanju EU smernic trajnostnega razvoja.


40 mio Prevoženih kilometrov
420 Tovornih vozil
650 Zaposlenih
53.420 Skladiščnih površin (km2)
12 mio Porabljenega goriva (l)
180.000 Odprtih nalogov za prevoz

* Statistika za leto 2022