Poslanstvo

Naše vodilo je zadovoljstvo naročnika in zanesljivost prevoza, zato nenehno spremljamo najnovejše trende v logistiki, ki jih združujemo z lastnim znanjem, da lahko naročnikom nudimo najvišjo kakovost prevozov. Razvili smo široko ponudbo različnih vrst prevozov, ki jih izvajamo z modernim voznim parkom, ki obsega preko 370 tovornih vozil, prilagojenih potrebam trga in naročnikov. Vse transporte elektronsko spremljamo in pri prevozih upoštevamo najvišje okolijske standarde. Želimo si biti vaš partner pri reševanju logističnih izzivov.

Vizija

S stalno modernizacijo voznega parka in doseganju najvišjih varnostnih standardov, sledimo trajnostnemu razvoju in krepimo vlogo enega vodilnih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji.

Kultura varnosti živil

Kot pomemben del živilske dejavnosti vzdržujemo visoko raven kulture varne hrane in sprejemamo ustrezne ukrepe in pogoje, potrebne za nadzor tveganj in za zagotovitev ustreznosti pri prevozu živil.

Vrednote

Odlikuje nas visoka stopnja odgovornosti do naših poslovnih partnerjev, lokalnega in širše družbenega ter naravnega okolja.

Naše storitve so hitre in prirejene željam ter potrebam partnerjev. Dosegamo jih z inovativnim pristopom, stalno razpoložljivostjo in vitko organizacijo.

Spoštujemo najvišja etična načela in dobre poslovne običaje ter delujemo skladno z zakonodajo in veljavnimi smernicami.

Kakovost naših storitev je plod dela in stalnega razvoja naših sodelavk in sodelavcev, pri katerih zelo cenimo različna strokovna znanja in poglede na razvoj podjetja ter veliko pozornosti namenimo predlogom za izboljšave.

S stalnim izpopolnjevanjem kakovosti naših procesov in voznega parka ter digitalizacijo poslovanja, želimo nuditi partnerjem dovršeno in zanesljivo storitev opravljanja prevozov v cestnem prometu tako na domačem kot mednarodnem tržišču.

 

 

Politika kakovosti

V podjetju KLEMEN TRANSPORT, Klemen Piškur s.p. smo zavezani k uresničevanju svoje strategije razvoja in izpolnjevanja najvišjih standardov v izvajanju storitve cestnih prevozov na domačem in mednarodnem tržišču.
Izpolnjevanje zastavljenih ciljev je temelj za doseganje zadovoljstva in zaupanja naših poslovnih partnerjev, kar zagotavljamo skozi celoten proces prevoza blaga. Pri tem veliko pozornost namenjamo zagotavljanju najmodernejšega voznega parka, ki sledi vsem smernicam trajnostnega razvoja in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter s tem aktivno prispevamo k varovanju naravnega okolja.
Vodstvo in zaposleni se zavedamo odgovornosti in izvajanja politike kakovosti. Dosledno upoštevamo ustrezno zakonodajo in predpise Republike Slovenije, pripadajoče uredbe EU ter kakovostne in okolijske zahteve naših poslovnih partnerjev. Posebne zahteve kupcev obvladujemo z internimi sistemi vodenja varnosti živil (HACCP).
Usmeritev našega podjetja temelji na zavedanju, da se moramo stalno izpopolnjevati in izboljševati našo kakovost naših storitev. To uresničujemo s spoštovanjem sprejetih naslednjih usmeritev in načel za uresničevanje ciljev:

  • Skrb za stalno rast zadovoljstva naših poslovnih partnerjev.
  • Spoštovanje vseh varnostnih zahtev pri prevozu in ravnanju z blagom.
  • Izpolnjevanje strategije razvoja za dosego rasti produktivnosti in ustvarjanje večje dodane vrednosti na zaposlenega.
  • Z vsemi poslovnimi partnerji ohranjamo in razvijamo dolgoročni partnerski odnos.
  • Z nabavo okolju najprijaznejših tovornih vozil zmanjšujemo porabo energije iz fosilnih goriv in posodabljanje voznega parka s tovornimi vozili na alternativna goriva.
  • Digitalizacija poslovnih procesov in transformacija v brezpapirno poslovanje.
  • Nenehna skrb za varno in zaposlenim prijazno delovno okolje.

Vodstvo zagotavlja, da so s politiko kakovosti seznanjeni vsi zaposleni, da jo razumejo in izvajajo na vseh nivojih delovnih procesov v podjetju.

 

Mengeš, 01.02.2023

Klemen Piškur
Direktor


40 mio Prevoženih kilometrov
420 Tovornih vozil
650 Zaposlenih
53.420 Skladiščnih površin (km2)
12 mio Porabljenega goriva (l)
180.000 Odprtih nalogov za prevoz

* Statistika za leto 2022