Vedno več podjetij se zaveda pomena trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja do okolja. Med njimi izstopa podjetje Klemen Transport, ki se zavezuje k zmanjšanju emisij v svojem logističnem procesu. S svojo zavzetostjo za čisto okolje in nenehnimi napori za zmanjšanje ogljičnega odtisa dokazujemo, da je mogoče združiti gospodarski napredek s skrbjo za okolje.

Transportna industrija je ena izmed glavnih virov emisij toplogrednih plinov, zlasti zaradi uporabe fosilnih goriv v vozilih. Podjetje Klemen Transport se zaveda svoje odgovornosti do okolja in si prizadeva zmanjšati negativne vplive svoje dejavnosti na okolje. Naša zaveza k trajnostnosti je vgrajena v vsak vidik vsakodnevnega poslovanja.

 

 

Koraki do spremembe

Eden izmed glavnih korakov, ki jih je podjetje Klemen Transport sprejelo, je vlaganje v vozni park z manjšim ogljičnim odtisom. Postopoma uvajamo vozila na alternativna goriva, kot so električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin. To zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in prispeva k čistejšemu zraku. Poleg tega skrbimo za redno vzdrževanje in optimizacijo voznega parka, kar pripomore k boljši energetski učinkovitosti in nižjim emisijam.

Podjetje Klemen Transport je tudi usmerjeno v izboljšanje logističnih procesov, s ciljem optimizacije poti. S pomočjo naprednih tehnologij sledenja in upravljanja flote lahko učinkovito načrtujemo poti, kar vodi v zmanjšanje prevoženih kilometrov in s tem tudi emisij.

Poleg tega podjetje Klemen Transport spodbuja svoje zaposlene k trajnostnim praksam. Z izobraževanjem in ozaveščanjem o pomenu varovanja okolja spodbujamo zaposlene k odgovornemu ravnanju in zmanjšanju svojega vpliva na okolje. Prav tako sodelujemo s partnerji in zagotavljamo skladnost s trajnostnimi standardi in izbiramo okolju prijaznejše alternative pri vsakodnevnih operacijah.

Vsako leto si prizadevamo postaviti višje cilje in uporabljati najboljše razpoložljive tehnologije ter inovacije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. Nenehno spremljamo svoje rezultate in beležijo napredek na področju zmanjševanja izpustov, kar nam omogoča, da se prilagajamo novim izzivom in iščemo vedno boljše rešitve za zmanjšanje svojega vpliva na okolje.

Z zavezo za zmanjšanje emisij v procesu transporta podjetje Klemen Transport kaže zgled, kako lahko podjetja prevzamejo odgovornost za svoje vplive na okolje. S svojimi napori za zmanjšanje ogljičnega odtisa in trajnostno usmerjenim poslovanjem dokazujemo, da je mogoče doseči gospodarski napredek in hkrati varovati okolje za prihodnje generacije.

Sončna elektrarna  

S pomočjo evropskih sredstev smo na lokaciji sedeža podjetja zgradili sončno elektrarno, ki bo pomagala zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

Osnovni podatki:

Ime operacije: SE Klemen transport – Klemen transport s.p

Trajanje operacije: julij do september 2023
Vrednost operacije: 831.429,75 €
Vrednost sofinanciranja: 136.299,96 €. Financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Skupna moč sončne elektrarne: 929,06 kW in 252,23t CO2 emisij manj! 


40 mio Prevoženih kilometrov
420 Tovornih vozil
650 Zaposlenih
53.420 Skladiščnih površin (km2)
12 mio Porabljenega goriva (l)
180.000 Odprtih nalogov za prevoz

* Statistika za leto 2022