V našem skladišču so na voljo visokoregalna in talna mesta za skladiščenje blaga. Naša storitev skladiščenja je optimiziran in celoten paket storitev s katerimi zagotavljamo kvalitetno in zanesljivo izvedbo. Z vlaganjem v najnovejše podporne sisteme, omogočamo odlično sledljivost blaga in optimizacijo prostora. Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih pa skrbimo, da so storitve manipulacije z blagom izvedene brez poškodb in z največjo mero previdnosti.

Povpraševanje


40 mio Prevoženih kilometrov
420 Tovornih vozil
650 Zaposlenih
53.420 Skladiščnih površin (km2)
12 mio Porabljenega goriva (l)
180.000 Odprtih nalogov za prevoz

* Statistika za leto 2022